Петък, 28 Ян 2022

ПOЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ

 

Проучване и проектиране

Конвенционални пожароизвестителни централи до 8 зони.

Пожароизвестителни централи с разпределени параметри от 16 до
1024 зони на разстояние до 32 км.

Аналогово адресируеми централи от 1 до 64 линии (от 255 до 4080 адреса).

Централи за пожарогасителни инсталации.

Пожароизвестяване Пожароизвестяване Пожароизвестяване Пожароизвестяване

Пожароизвестяване Пожароизвестяване Пожароизвестяване Пожароизвестяване