Вторник, 30 Ное 2021

ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ

 

Проучване, проектиране и изграждане на:

- автоматични водни пожарогасителни инсталации;

- инсталации за обемно гасене с инертни газове Argon IG-01, Nitrogen IG-55 и IG-100, CO2, както и с халокарбони NFC 125, HFC227 подходящи за гасене на:

промишлени сгради, складове, компютърни зали, трезори, котелни и газови стопанства, архиви електро подстанции, контролни зали и други.

Пожарогасителни инсталации