Понеделник, 20 Мар 2023

Пожарогасители

Пожарогасителни инсталации

Спринклери, дюзи и аксесоари

Фитинги и връзки

Пожароустойчиви врати

Пожарни табла и касети

Пожарна арматура

Пожарни шлангове

Противопожарни одеала

Професионално оборудване

Топлозащитно облекло и тъкани

Лични предпазни средства

Спасително оборудване

Пожаро - приложен спорт

Гасителни агенти

Указателни знаци и табели

ПОЖАРНА АРМАТУРА

Щорцови
съединители с резба

Щорцови
съед. с холендер

Щорцови съед. с
дълъг холендер

Щорцови
капачки /тапи/

Променител

Пеносмесители

Струйник Турбо Струйник с кран

Струйник

Плиткосмукатели,
смукателни цедки

Преносим лафетен струйник Стационарен лафетен струйник

Пеноструйници

Противопожарни
хидранти , Водовземателни стойки

Трипътен
разклонител
Спирателен
кран - месинг, алуминий

Спирателен
кран - алуминий