Понеделник, 18 Окт 2021

Пожарогасители

Пожарогасителни инсталации

Спринклери, дюзи и аксесоари

Фитинги и връзки

Пожароустойчиви врати

Пожарни табла и касети

Пожарна арматура

Пожарни шлангове

Противопожарни одеала

Професионално оборудване

Топлозащитно облекло и тъкани

Лични предпазни средства

Спасително оборудване

Пожаро - приложен спорт

Гасителни агенти

Указателни знаци и табели

Водопенен пожарогасител
1л-аерозол
Водопенен пожарогасител
Водопенен пожарогасител
Водопенен пожарогасител

Воден пожарогасител - 6л Водопенен пожарогасител - 6л Воден пожарогасител - 9л Водопенен пожарогасител - 9л

Кофпомпа - 20л Возим Водопенен пожарогасител - 25л Возим Водопенен пожарогасител - 50л и 100л Мобилна Пеногенерираща станция