Понеделник, 20 Мар 2023

Пожарогасители

Пожарогасителни инсталации

Спринклери, дюзи и аксесоари

Фитинги и връзки

Пожароустойчиви врати

Пожарни табла и касети

Пожарна арматура

Пожарни шлангове

Противопожарни одеала

Професионално оборудване

Топлозащитно облекло и тъкани

Лични предпазни средства

Спасително оборудване

Пожаро - приложен спорт

Гасителни агенти

Указателни знаци и табели

 

ПРОТИВОПОЖАРНО ЦВЕТЕ


Противопожарното цвете е предназначено за гасене на кухненски пожари предизвикани от лесно запалими готварско олио и мазнини. По време на съхранение, пожарогасителното цвете може да се използва като кухненска декорация. прикрепено с магнит за металната част на хладилник,или да бъде поставено във ваза. Продуктът е подходящ както за професионална, така и за домашна употреба. Пожарогасителното цвете е идеален подарък.

                                                                                          

Този продукт е предназначен за гасене на пожари на готварски мазнини в начален стадий. За да се съхранява на удобно за Вас място, продуктът може да се използва като кухненска декорация като се захване за металната част на хладилника. Да не се използва за други цели!

 

Инсталация:

 

  • Уверете се, че сте поставили продукта правилно със стъблото на цветето надолу.
  • Съхранявайте продукта на недостъпно за деца място, за да ги предпазите от контакт с химикала.
  • За да се запазят гасителните качества на продукта, той  трябва да се съхранява при температура от 0 до 40 градуса, като се избягва директна слънчева светлина.

 

Инструкции за употреба:

 

  1. В случай на пожар вземете Пожарогасителното Цвете като го държите за стъблото. Продуктът е най-ефективен,когато се използва целия комплект, затова използвайте двете цветя едновременно.
  2. Без паника поставете бавно цветето в тигана, като се стремите да е раположено правилно така че да не падне извън тигана под действието на тежеста на стъблото.
  3. След като поставите цветето в тигана, отстъпете назад и наблюдавайте гасенето.
  4. Изключването на котлона трябва да стане задължително след окончателното загасяне на пожара.