Понеделник, 20 Мар 2023

Пожарогасители

Пожарогасителни инсталации

Спринклери, дюзи и аксесоари

Фитинги и връзки

Пожароустойчиви врати

Пожарни табла и касети

Пожарна арматура

Пожарни шлангове

Противопожарни одеала

Професионално оборудване

Топлозащитно облекло и тъкани

Лични предпазни средства

Спасително оборудване

Пожаро - приложен спорт

Гасителни агенти

Указателни знаци и табели

CO2 Пожарогасител
2 кг
CO2 Пожарогасител
5 кг
CO2 Пожарогасител
10 кг (2x5 кг)
CO2 Пожарогасител
10 кг

CO2 Пожарогасител
30 кг
CO2 Пожарогасител
45 кг