Понеделник, 20 Мар 2023

Пожарогасители

Пожарогасителни инсталации

Спринклери, дюзи и аксесоари

Фитинги и връзки

Пожароустойчиви врати

Пожарни табла и касети

Пожарна арматура

Пожарни шлангове

Противопожарни одеала

Професионално оборудване

Топлозащитно облекло и тъкани

Лични предпазни средства

Спасително оборудване

Пожаро - приложен спорт

Гасителни агенти

Указателни знаци и табели

Кутия за пожаро-
гасител с отделение за пожарно одеало
Защитна кутия за пожарогасител
(1кг и 2кг)
Защитна кутия за сухранение на пожарогасители Двойна кутия за пожарогасители

Защитна кутия за пожарогасители - полиестер Пластмасова защитна кутия за пожарогасител Кутия за пожарогасител Интериорна кутия за пожарогасител

Защитно покривало за 6/12кг, 9л, 2/5кг CO2 Защитно покривало за 25/50 кг