Понеделник, 20 Мар 2023

"ДЕНИ ФАЙЕР" ООД  разполага с висококвалифициран екип и експерти притежаващи съответните сертификати, лицензии и разрешителни за продуктите и дейностите, които предлага, което гарантира високо качество, конкурентни цени и продуктово разнообразие.

Всички предоставени от фирмата продукти и услуги са съобразени с конкретните и специфични нужди на клиента, в синхрон с най-добрите европейски и световни практики и при съобразяване с изискванията на българското законодателство, европейски и международните стандарти.

"ДЕНИ ФАЙЕР" ООД притежава Разрешение  189/ 08.06.2012 от Главна Дирекция "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО' - МВР за осъществяване на сервизно обслужване на носими и восими пожарогасителите на територията на Република България по чл. 91е, ал.2, т, 1-4 от ЗМВР.

 

"ДЕНИ ФАЙЕР" ООД притежава Разрешение  326/ 04.12.2012 от Главна Дирекция "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО' - МВР за поддържане и обслужване на пожарогасителни системи ,пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове.


"ДЕНИ ФАЙЕР" ООД  притежава :


Удостоверение - 03402/2004 за член на НБА “ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ”

Свидетелство - 014/ 14.04.2006 г. за извършване на СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА НОСИМИ И ВОЗИМИ ПОЖАРОГАСИТЕЛИ в съответсвие с БДС ISO 11 602 – 2 “ Защита срещу пожар”. Носими и Возими пожарогасители.

Сертификат, издаден от “ ТЕРЕМ – Ивайло” ЕООД гр. В. Търново за сервизна дейност от 26.09.2005г.

Сертификат ISO 9001: 2008 - Продажба на противопожарна техника, резервни части и аксесоари, гаранционно и техническо обслужване на противопожарна техника.

 

Сервизното обслужване (проверка, ремонт и зареждане) на пожарогасители се извършва от "ДЕНИ ФАЙЕР" ООД при спазване на техническите изисквания на производителите, БДС ISO 11602-2 "Защита срещу пожар. Носими и возими пожарогасители. Част 2: Контрол и техническо обслужване", БДС EN3 "Пожарогасители носими", БДС EN 1866 "Пожарогасители возими".

Нашите услуги Ви осигуряват сигурност, пестене на време и получаване на консултация по всички възникнали въпроси, които трябва да бъдат решени, относно техническата поддръжка на пожарогасители, пожароизвестителни, пожарогасителни и аварийни инсталации на вашите обекти.