Понеделник, 20 Мар 2023

Пожарогасители

Пожарогасителни инсталации

Спринклери, дюзи и аксесоари

Фитинги и връзки

Пожароустойчиви врати

Пожарни табла и касети

Пожарна арматура

Пожарни шлангове

Противопожарни одеала

Професионално оборудване

Топлозащитно облекло и тъкани

Лични предпазни средства

Спасително оборудване

Пожаро - приложен спорт

Гасителни агенти

Указателни знаци и табели

ПРОФЕСИОНАЛНО ПОЖАРНИКАРСКО ОБОРУДВАНЕ

 

       

Аварийно-спасителни
автомобили

Пожарникарско облекло 

Помпи и вентилатори

Стълби и платформи

     

Дихателна защита

Оборудване за спешна
помощ

Височинна и дълбочинна
работа
.