Понеделник, 20 Мар 2023

Пожарогасители

Пожарогасителни инсталации

Спринклери, дюзи и аксесоари

Фитинги и връзки

Пожароустойчиви врати

Пожарни табла и касети

Пожарна арматура

Пожарни шлангове

Противопожарни одеала

Професионално оборудване

Топлозащитно облекло и тъкани

Лични предпазни средства

Спасително оборудване

Пожаро - приложен спорт

Гасителни агенти

Указателни знаци и табели

ФИТИНГИ И ВРЪЗКИ Изтегли брошура

Стандартен
гъвкав куплунг
Стандартен
неогъваем куплунг
Гъвкав куплунг,
висока мощност
Неогъваем куплунг,
висока мощност

Редуциращ
куплунг
Фланшови
накрайници
Т-клампа с
валцован отвор
Т-клампа с
резбован отвор

Т-клампа 900
коляно
450
коляно
11.250
коляно

900 коляно
къс радиус
Редуциращ
тройник
Редуциращ тройник
BSP разклонение
Концентричен
намалител

Ексцентричен
намалител
Тапа Тапа с 1,5"
или 2" дренаж
Равен
кръст

Гъвкава
връзка
Фланшов
накрайник
Хидрантен
тройник
Валцовани
нипели

Неръждаем
неогъваем куплунг
Неръждаем
гъвкав куплунг