Понеделник, 20 Мар 2023

Пожарогасители

Пожарогасителни инсталации

Спринклери, дюзи и аксесоари

Фитинги и връзки

Пожароустойчиви врати

Пожарни табла и касети

Пожарна арматура

Пожарни шлангове

Противопожарни одеала

Професионално оборудване

Топлозащитно облекло и тъкани

Лични предпазни средства

Спасително оборудване

Пожаро - приложен спорт

Гасителни агенти

Указателни знаци и табели

Прахов пожарогасител - 0.2 кг и 0.4 кг Прахов пожарогасител - 1 кг аерозол Прахов пожарогасител - 1 кг колба Прахов пожарогасител - 1 кг

Прахов пожарогасител
2 кг
Прахов пожарогасител
3 кг
Прахов пожарогасител
6 кг
Прахов пожарогасител
12 кг

Возим Прахов пожарогасител - 25 кг Возим Прахов пожарогасител
25 кг ИНОКС
Возим Прахов пожарогасител - 50 кг Возим Прахов пожарогасител - 100 кг