Понеделник, 20 Мар 2023

Пожарогасители

Пожарогасителни инсталации

Спринклери, дюзи и аксесоари

Фитинги и връзки

Пожароустойчиви врати

Пожарни табла и касети

Пожарна арматура

Пожарни шлангове

Противопожарни одеала

Професионално оборудване

Топлозащитно облекло и тъкани

Лични предпазни средства

Спасително оборудване

Пожаро - приложен спорт

Гасителни агенти

Указателни знаци и табели


     Прахов пожарогасител

Мобилна

Пеногенерираща

станция  

 


Возима пенообразуваща гасителна станция, подходяща за специални случаи и събития, при необходимост за спешно овладяване на бързоразпространяващи се пожари, когато конвекционалните пожарогасители може да се окажат неефективни.


Гасителната станция е оборудвана със специален цилиндър, съдържащ 100л кондензирана пяна (има възможност за съд с вместимост 200л), всмукателен маркуч за пяна, смесител, два пожарни шланга и специален струйник за ефективно разпръскване на пяна.

 

Пожарогасителната станция с генератор за пяна трябва да се свърже към водоизточник. Подходяща е при гасене на горива, бои, разтворители и други лесно запалими течности.